>

Regulamin zamieszczania ofert

+ Dodaj nową ofertę

 

 

Dział "Oferty Sponsoringowe" serwisu Sponsoring Expert adresowany jest do podmiotów szukających sponsora, chcących zamieść nieodpłatnie swoją ofertę. Korzystanie z niego jest całkowicie darmowe.

Użytkownik dodając swoją ofertę oświadcza tym samym, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Zamieszczający ofertę ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną wynikającą lub związaną z ofertą. Zamieszczający ofertę oświadcza niniejszym i zapewnia, że jest ona zgodna z regulaminem strony, oraz że oferta nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi nie naruszy praw autorskich, patentowych, nie zniesławi, nie naruszy prywatności ani godności, nie naruszy praw zapobiegających dyskryminacji ani też innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu.

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w sposobie zapisu treści oferty oraz samej treści oferty jeśli jest ona napisana niezgodnie z zasadami pisowni polskiej.

Dział "Oferty Sponsoringowe" serwisu Sponsoring Expert nie wymaga logowania. Wszystkie dane w ofercie Zamieszczający umieszcza na własne ryzyko. Dane kontaktowe, pojawiające się w ofertach, mogą być wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie do nawiązania kontaktu z Zamieszczającym ofertę. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

Wiarygodności treści zamieszczanych w ofertach nie jest kontrolowana. Oświadczenia woli oraz umowy między użytkownikami serwisu są zawierane bez udziału oraz bez pośrednictwa serwisu Sponsoring Expert, który nie jest stroną tych umów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych w dziale "Oferty Sponsoringowe" serwisu Sponsoring Expert spoczywa na jego użytkownikach. Serwis nie jest oferentem, a jedynie przedstawia informacje o potrzebach Zamieszczających ofertę. Treści ofert mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako oferta handlowa.

Zastrzegamy sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania modyfikacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych serwisu, spowodowanych np. awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

Zamieszczający ofertę godzi się zadość uczynić i uwolnić serwis Sponsoring Expert od wszelkiej odpowiedzialności, strat, szkód, roszczeń bądź powództw, w tym zwróci koszty związane z honorariami dla prawników oraz postępowaniem sądowym ewentualnie poniesione w związku lub w wyniku naruszenia przez Zamieszczającego ofertę któregokolwiek z wyżej wspomnianych zobowiązań.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zamieszczenia oferty oraz jego usunięcia bez podania przyczyny.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

Właścicielem serwisu Sponsoring Ekspert jest Dream Factory Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa, KRS:  0000020139

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2011.


Zobacz także:

realizacja - alien eye